6/25/14

The Monk

the Church of the Holy Sepulcher

I wonder what a collection inspired by the clothes of monks and nuns would look like .

הבת שלי ראתה את הצילום הזה והיתה בטוחה שצילמתי אותו בחו"ל .
קשה להסביר כמה ירושלים יפה ומסעירה . כשגרתי בה ,בזמן הלימודים , רק רציתי לברוח . האבנים העתיקות הכבידו והגבילו ,בתחושה . אבל ממרחק הזמן והמקום , וכשאני מתעלמת מהמצב הפוליטי הטעון , ירושלים היא אחד המקומות המסעירים בתבל .
כעיר עתיקה היא מאוד יוצאת דופן בין כל הערים העתיקות האחרות שבעולם , כי למרות שיש בה שוק סואן והרבה סחורות מסין , עדיין נשארה בה האותנטיות של עיר חיה ומשתנה ,שלא הפכה למוזיאון  . 
גם כמות ההוזים והמטורפים שבה חסרת תקדים

את הצילום הזה צילמתי בכנסיית הקבר , שכל כמה מטרים בה שייכים לפלג אחר של הנצרות . בגלל כל הסיכסוכים המקום מלא בפיגומים והשיפוץ שלה לעולם אינו מסתיים , כי אף פלג לא רוצה להחליט מה לעשות ובכך להעיר עליו את חמתם של הפלגים האחרים . 

ולמרות כל הבלאגן והמוני התיירים ועולי הרגל מכל העולם ,המקום מלא בהדר וגם באלגנטיות של נזיר צעיר .  

No comments:

Post a Comment